• Försäkringen är inte bunden till dig personligen
 • Nyinköp är automatiskt försäkrade
 • Försäkringen täcker hyra eller lån av utrustning

Kamera & Teknikförsäkring

Försäkringen gäller primärt för din rörliga utrustning så som kamerautrustning, bärbar dator, mobiltelefon etc. och kan för varje sak tecknas inom fyra giltighetsområden – Stationärt, inom Norden, Europa eller i hela världen. 

 • Försäkringen är inte bunden till dig personligen
 • Nyinköp är automatiskt försäkrade
 • Försäkringen täcker hyra eller lån av utrustning

När du väljer försäkringsbelopp för din utrustning kan du välja mellan två alternativ. Försäkra det totala värdet på din utrustning eller lämna en specificerad förteckning över vad som skall försäkras. 

Vet du inte nyanskaffnings- respektive dagsvärdet på utrustningen rekommenderar vi att du tar kontakt med en fotoleverantör som kan hjälpa dig. 

​1 prisbasbelopp (pbb) 2024 är 57 300 kr.

Boka rådgivning

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Egendom
max nyanskaffningsvärdet

Försäkringen gäller för ett år i taget och ersätter skador på och förlust av försäkrad utrustning med högst nyanskaffningsvärdet för utrustning du införskaffat ny och som är;

 • Ett år för dator, hårddisk, iPad, mobiltelefon o.dyl.
 • Tre år för digital fotoutrustning (digitala hus, -bakstycken och –kompaktkameror
 • Fem år för analog utrustning (objektiv, blixtar, stativ, väskor etc.)
 • Dagsvärdet för utrustning du köpt begagnat och/eller som är äldre än ovanstående.

Om du hyr/lånar ut din utrustning till annan än familjemedlem/anställd måste denna person ha en egen försäkring. Saknar personen försäkring kan vi på Gefvert hjälpa till.

ett år för bärbar dator, hårddisk, iPad, mobiltelefon o.dyl.
max nyanskaffningsvärdet
tre år för digital fotoutrustning (digitala hus, -bakstycken och –kompaktkameror)
max nyanskaffningsvärdet
fem år för analog utrustning (objektiv, blixtar, stativ, väskor etc.)
max nyanskaffningsvärdet
utrustning du köpt begagnat och/eller som är äldre än ovanstående.
max dagsvärdet
Hyra/Lån av utrustning
Ingår

Är värdet högre/tiden längre/området större måste tilläggsförsäkring tecknas för att utrustningen ska vara försäkrad.

Inbrott i bil
Ingår

Tänk på att alltid kontrollera manuellt att bilen verkligen är låst. Tänk på att självrisken är höjd till
5 000 kr om bilen inte är larmad och sakerna ligger synliga. 

Utlåning/Uthyrning av utrustning
Delvis

Denne ska i så fall själv se till att hans/hennes försäkring täcker utrustningen. Har personen inte någon försäkring kan Gefvert stå till tjänst.

Fotograferat/inspelat material
10 000 kr
Labbskadeförsäkring
10 000 kr
Transportskadeförsäkring (Europa, USA, Kanada)
10 000 kr
Extrakostnadsförsäkring
10 000 kr
Avbeställningsskydd vid uppdrag
Teckna som tillägg
Bild- och negativarkivförsäkring
Tecknas som tillägg
Allrisk disponerad egendom
Tecknas som tillägg
Tjänsteresa
Tecknas som tillägg
Avbeställningsskydd resa/hotell
Tecknas som tillägg

När du väljer försäkringsbelopp för din utrustning kan du välja mellan två alternativ:

 1. Försäkra det totala värdet på din utrustning.
 2. Lämna en specificerad förteckning över vad som skall försäkras.

Per skadetillfälle 1 000 kr
I lokaler med godkänt inbrottslarm som utlösts 0 kr
Inbrott i bil 5 000 kr
Inbrott i bil med larm som utlösts 1 000 kr

Som försäkringstagare är det ditt ansvar att kunna visa/tala om vad som hänt och att aktsamhetskraven varit uppfyllda. För att inte få avslag på grund av att aktsamhetskraven inte har uppfyllts läs våra tips nedan.

Årligen

Se över ditt försäkringsvärde årligen. Har det skett stora förändringar i verksamheten? Måste du höja ditt försäkringsvärde eller är du överförsäkrad?

Spara kvitton

För att kunna ersätta din egendom korrekt ska du alltid spara på kvitton.
OBS! Förvara inte kvitton i samma lokal som det du har försäkrat ifall du drabbas av en brand eller vattenskada.

Ta bilder

Ta bilder på din utrustning, på så sätt blir det enklare att komma ihåg vad som stulits/brunnit upp. Tänk på att inte förvara bilderna i samma lokal eller den dator som du har försäkrat ifall du drabbas av en stöld, brand eller vattenskada.

Rätt värdering

Det är viktigt att alla försäkringsobjekt har rätt försäkringsbelopp. Annars kan du förlora pengar vid en eventuell skada eller betala för mycket i premie. Vet du inte nyanskaffnings- respektive dagsvärdet på utrustningen kan din leverantör hjälpa dig.

Nyinvestering under försäkringsåret

Alla nya inköp till verksamheten är automatiskt försäkrade intill nästa förfallodag, förutsatt att värdet inte överstiger 20 % av den totala försäkringssumman. Gör den det ska en tilläggsanmälan skickas in till Gefvert.

Avslag på grund av att aktsamhetskraven inte har uppfyllts

Här gäller det oftast utrustning som lämnats i bilen över natten eller som man har förlagt. Som försäkringstagare är det ditt ansvar att kunna visa/tala om vad som hänt och att aktsamhetskraven varit uppfyllda. Till exempel ersätts inte saker som du glömmer kvar eller förlägger, även om de senare blir stulna.

Avslag p.g.a. bristande inbrottsskydd

Om du inte uppfyller de krav som framställs i angivet Skyddsklassvillkor eller i ett eventuellt besiktningsprotokoll och tjuven därför lyckats ta sig in, då blir du normalt sett utan ersättning. Tänk på att detta krav gäller för ”disponerad lokal”. Det innebär inte bara din verksamhetslokal, utan även din bostad eller andra utrymmen som du förvarar utrustning i.

Läs hela texten

Vilken Skyddsklass du tillhör framgår av försäkringsbeviset. I respektive skyddsklassvillkor finns en checklista och en åtgärdsplan för hur du gör din lokal säkrare. Har du några frågor kontakta gärna oss så hjälper vi dig.


Skyddsklass 1

Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
   

Skyddsklass 2

Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Låsning eller igenskruvning av (eller inkrypningsskydd) lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).
   

Skyddsklass 3

Villkoret innebär i korthet:

 • Vägg mot annat utrymme (granne, korridor etc) inte får vara av innerväggstyp (reglar, isolering och gips-/byggplattor).
 • Stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler/pansarglas) för eventuell glasruta.
 • Dörr av trä eller lättmetall som inte vätter mot allmän trafikerad plats skall vara plåtförstärkt.
 • Två (2) godkända låsenheter på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Inkrypningsskydd (galler etc.) för alla lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).
   

Inbrottslarmanläggning (Larmklass 2)

Samtliga Företags- och Egendomsförsäkringar kan innebära larmkrav. Detta sker vid höga försäkringsbelopp (normalt högre än 1 Mkr i lokalen) och/eller som kompensation för brister i det mekaniska inbrottsskyddet, exempelvis för att kompensera en dålig vägg.
Larmkravet innebär i korthet:

 • Godkänd larmutrustning
 • Godkänd installatör
 • Godkänd larmcentral
 • Övervakad ledning eller GSM
 • Minst årlig revision

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår, kvartal eller månadsvis. Det sista kräver dock autogiro.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för vår Kamera- och teknikförsäkring är försäkringsbolaget Ålands Försäkringar Ab.

 

Rådgivarinformation

I bilagan nedan kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Informationsblad SPICAB