Råd & Tips

Rätt ersättning

Här har vi samlat tips om vad du som kund kan göra för att se över att du är försäkrad till rätt värde.

Årligen
Se över ditt försäkringsvärde årligen. Har det skett stora förändringar i verksamheten? Måste du höja ditt försäkringsvärde eller är du överförsäkrad?

Spara kvitton
För att kunna ersätta din egendom korrekt ska du alltid spara på kvitton.
OBS! Förvara inte kvitton i samma lokal som det du har försäkrat ifall du drabbas av en brand eller vattenskada.

Ta bilder!
Ta bilder på din utrustning, på så sätt blir det enklare att komma ihåg vad som stulits/brunnit upp. Tänk på att inte förvara bilderna i samma lokal eller den dator som du har försäkrat ifall du drabbas av en stöld, brand eller vattenskada.

Rätt värdering på Allriskförsäkringen
Det är viktigt att alla försäkringsobjekt har rätt försäkringsbelopp. Annars kan du förlora pengar vid en eventuell skada eller betala för mycket i premie. Vet du inte nyanskaffnings- respektive dagsvärdet på utrustningen kan din leverantör hjälpa dig.

Nyinvestering under försäkringsåret
Alla nya inköp till verksamheten är automatiskt försäkrade intill nästa förfallodag, förutsatt att värdet inte överstiger 20 % av den totala försäkringssumman. Gör den det ska en tilläggsanmälan skickas in till Gefvert.

Avslag på grund av att aktsamhetskraven inte har uppfyllts
Här gäller det oftast utrustning som lämnats i bilen över natten eller som man har förlagt. Som försäkringstagare är det ditt ansvar att kunna visa/tala om vad som hänt och att aktsamhetskraven varit uppfyllda. T.ex. ersätts inte saker som du glömmer kvar eller förlägger, även om de senare blir stulna.

Avslag p.g.a. bristande inbrottsskydd
Om du inte uppfyller de krav som framställs i angivet Skyddsklassvillkor eller i ett eventuellt besiktningsprotokoll och tjuven därför lyckats ta sig in, då blir du normalt sett utan ersättning. Tänk på att detta krav gäller för ”disponerad lokal”. Det innebär inte bara din verksamhetslokal, utan även din bostad eller andra utrymmen som du förvarar utrustning i.

Förebygg inbrott

I respektive skyddsklassvillkor finns en checklista och en åtgärdsplan för hur du gör din lokal säkrare. Vilken skyddsklass som gäller dig framgår av försäkringsbeviset. Är du osäker eller har frågor kontakta kundservice.

Skyddsklass 1

Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.

Skyddsklass 2

Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler/pansarglas) för eventuell glasruta.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Låsning eller igenskruvning av (eller inkrypningsskydd) lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Skyddsklass 3

Villkoret innebär i korthet:

 • Vägg mot annat utrymme (granne, korridor etc) inte får vara av innerväggstyp (reglar, isolering och gips-/byggplattor).
 • Stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler/pansarglas) för eventuell glasruta.
 • Dörr av trä eller lättmetall som inte vätter mot allmän trafikerad plats skall vara plåtförstärkt.
 • Två (2) godkända låsenheter på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Inkrypningsskydd (galler etc.) för alla lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Inbrottslarmanläggning (Larmklass 2)

Samtliga Företags- och Egendomsförsäkringar kan innebära larmkrav. Detta sker vid höga försäkringsbelopp (normalt högre än 1 Mkr i lokalen) och/eller som kompensation för brister i det mekaniska inbrottsskyddet, exempelvis för att kompensera en dålig vägg.
Larmkravet innebär i korthet:

 • Godkänd larmutrustning
 • Godkänd installatör
 • Godkänd larmcentral
 • Övervakad ledning eller GSM
 • Minst årlig revision
Brandsäkerhet
Brandlarm

Brandlarmet upptäcker en brand så tidigt att lokalerna kan utrymmas och släckning påbörjas innan branden fått för stor omfattning.

När brandlarmet utlöses överförs larmet automatiskt till Räddningstjänsten. Avståndet till Räddningstjänsten har stor betydelse för möjligheten att begränsa brandskadan.

Elbränder

Elrelaterade bränder är en av de vanligaste brandorsakerna i Sverige. Elbränder börjar normalt sett genom överhettning orsakad av överbelastning på elnätet eller av en glappkontakt.

Tips:

 • Installera jordfelsbrytare och överspänningsskydd som ger ett bra skydd mot elbränder.
 • Låt aldrig diskmaskin, tvättmaskin, eller torktumlaren arbeta när du inte är hemma/på kontoret. Vitvaror står för en stor del av bränderna.
 • Överbelasta inte eluttagen genom att koppla skarvsladdar på skarvsladdar. Behövs det fler uttag är det bättre att installera nya.
 • Vissa elarbeten får du utföra själv men till det mesta krävs det en elyrkesman.
När du införskaffar nya saker till företaget
 • Förvara bokföring och viktiga papper på ett brandsäkert ställe.
 • Gör minst dagliga backuper på lagrad data och förvara dessa på ett säkert ställe som inte kan drabbas vid samma skadetillfälle som originalet.
 • Fotografera och/eller videofilma lokaler och inventarier och spara detta i ett bankfack eller på annan plats utanför företaget eller i ett kassaskåp. Glöm inte att plocka fram kameran när du köper något nytt!
Har du butik eller galleri?

Ansvaret för brandskyddet i publika lokaler ligger på såväl fastighetsägaren som på den ansvarige för verksamheten. I publika lokaler rör det sig mycket folk som inte känner till lokalerna vilket ställer extra stora krav på en bra utrymningsplan och en välutbildad personal som vet hur de ska agera om det börjar brinna.

Äger eller är du nyttjanderättshavare till en byggnad?

Då har du ansvar och skyldighet att följa och leva upp till ”Lagen om skydd mot olyckor”.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett verktyg att använda dagligen för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det innebär i korta drag att man ökar säkerheten och tryggheten på arbetsplatsen genom ökad kunskap, kontroller, åtgärden, godkända och kvalitativa produkter och framförallt medvetandet hos alla på arbetsplatsen om de risker som finns och kan uppstå.

Inför resan
Stöld och överfall utomlands

Om du råkar ut för stöld eller överfall ska du göra följande:

 • Polisanmäl stöld och överfall i det land som du befinner dig.
 • Begär ett polisintyg och få kvitto på alla dina utlägg.
 • Kontakta Gefvert så fort du kommer hem.
Resa i jobbet

Om du reser i tjänsten ska du vara försäkrad av din företagsförsäkring, din hemförsäkring täcker inte resor i jobbet. Tjänstereseförsäkring ingår i de flesta av våra Företagsförsäkringar. Kontakta kundservice om du är osäker.

Värdeföremål
 • Förvara i bankfack eller hos vän de smycken, bilnycklar och de kreditkort som du inte tar med dig. 
 • Lämna inga dyrbara värdeföremål framme eller synliga från fönstren. 
 • Lås in dyrbara trädgårdsredskap, utemöbler, cyklar etc.
Sjukdom och olycksfall utomlands

Om du blir sjuk eller drabbas av en olycka utomlands ska du tänka på följande:

 • Se till att du får ett läkarintyg med diagnos och behandlingstid (antal sjukdagar).
 • Spara alla kvitton för dina behandlingar och medicineringen. Detta möjliggör ersättning för utläggen.
 • Anmäla till Försäkringskassan vid sjukdom eller olycksfall. Poststämpeln räknas som anmälningsdag för sjukpenning.
 • Vid dödsfall utomlands ska du göra en anmälan till Svenska ambassaden eller svenska konsulatet.
 • Kontakta Gefvert så fort du kommer hem.
Förlänga reseskyddet

Planerar du att vara borta längre än din försäkring täcker dig? Hos Gefvert finns det möjlighet att förlänga ditt reseskydd. 

Ta med dig

Servicekort
Som intygar att du har en försäkring. Beställs från Gefvert här. Behöver du ett mer specifikt intyg, för visum t.ex., så kontakta kundtjänst.

Europeiska sjukförsäkringskortet
Vid resa inom EU/EES-länderna behöver du ett EU-kort från försäkringskassan även kallad Europeiska sjukförsäkringskortet, som ger dig rätt till offentlig sjukvård i landet som du besöker. Du kan beställa kortet gratis via försäkringskassan. Leveranstiden är upp till 10 dagar. Ett kort är giltigt i 3 år därefter behöver man beställa ett nytt. Även barn behöver ett EU-kort. Vid vård på sjukhus eller läkarmottagning, visa upp kortet tillsammans med ID-handling till vårdgivare som ger dig rätt till sjukvård i andra EU/EES-länder.
Beställ här

Grönt kort för bil
Reser du med bil behöver du ett ”Grönt kort” i en del länder utanför Norden. Det gröna kortet är ett bevis på att din bil har en trafikförsäkring. Kontakta ditt trafikförsäkringsbolag så kan de hjälpa dig med detta.

Ytterligare Tips!
Svenska ambassaderna ger dig restips om det land du ska besöka.
www.swedenabroad.com

Telefon & e-post
 • Vidarekoppla telefonen till mobiltelefonen eller någon som kan ta samtalen.
 • Se till att du har med dig telefonnummer för att spärra ditt kreditkort, ifall du skulle tappa det. 
 • Meddela inte att du är bortrest på frånvaromeddelandet på dina mejladresser, facebook eller andra sociala medier.
 • Informera familj och grannar om vart du ska samt telefonnummer du nås på.
Övriga tips
 • Kolla med din resebyrå eller vårdcentral om vaccination behövs.
 • Ta reda på vilka visumregler som gäller.
 • Kom ihåg passet och ta gärna en kopia på det. Ta med kopian, men förvara inte tillsammans med passet.
 • Se över ditt resesförsäkringskydd. Har du hemförsäkring hos oss har du ett reseskydd som gäller de första 45 dagarna på den privata nöjesresan, överallt i världen. Är du borta längre - kontakta oss, så hjälper vi dig.
 • Lär dig kort- och pinkoder, lösenord och låskombinationer utantill, så du slipper skriva ner dem och riskera att någon obehörig kommer över dem. Var uppmärksam så att ingen kikar över axeln när du knappar in dina koder.
 • Växla pengar. Även om kort fungerar nästan överallt, kan det vara bra med en handkassa.
 • Förvara inte alla pengar på samma ställe - sprid risken!
 • Lämna aldrig baggage och värdesaker utan uppsikt.
 • Har bara dagsbehovet av pengar med dig - lås in pass och pengar i hotellets kassaskåp.
 • Växla aldrig pengar svart.
 • Med en spärrservice kan du snabbt spärra mobil och kreditkort vid stöld eller förlust.
 • Blir du av med ditt pass - kontakta direkt ambassad eller konsulat.
 • Skriv upp pass-, kort-, telefonnummer och telefonens IMEI-kod. Förvara inte uppgifterna i plånboken.
 • Notera dina försäkringsnummer och ha med dig på resan.
 • Lägg in viktiga telefonnummer i din mobil. Mobilen är ett bra sätt att snabbt få hjälp om olyckan är framme. Lägg in viktiga telefonnummer men notera dem också separat, om din telefon skulle bli stulen.


Innan du går!

 • Kasta soporna.
 • Sätt på eventuellt inbrottslarm.
 • Kom ihåg att låsa alla dörrar och fönster –lokal, hus, garage, förråd etc.
Se om din lokal/hem innan du reser
 • Stäng av vattnet med huvudkranen.
 • Be någon att tömma brevlådan, klippa gräset och se till att det ser ut som att någon är hemma.
 • Under de mörkare årstiderna koppla in en timer eller tänd ett par lampor i olika rum och sätt på utebelysningen.
 • Skruva åt säkringar i säkringsskåpet.
 • Sommartid är risken för åsknedslag stor, dra därför ur sladdar från dator, modem, TV, etc.
 • Se till att kylskåpet är tömt på varor som inte håller sig.
 • Gör uppehåll i eventuella tidningsprenumerationer.
Resgods

Om resgodset kommit på avvägar anmäl det direkt till transportföretaget.