Frågor & svar

Avtalsfrågor

Avtalstid
Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis.

En engångsförsäkring, som exempelvis reseförsäkring, gäller för avtalad tid om inte försäkringstagaren själv ändrar perioden.

Hur avslutar jag min försäkring?
Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundtjänst fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald. Skicka oss ett mail eller brev där du säger upp försäkringen. Glöm inte att uppge ett kontonummer för återbetalning av eventuell överskjutande premie.

Fakturafrågor

När kommer årsfakturan?
Alla våra försäkringar har förfallodag den 1 april med undantag av Jakthundsförsäkringen som har förfallodag den 1 september. Ditt nya försäkringsbevis skickas ut ca 30 dagar innan förfallodagen.

Var hittar jag mitt försäkringsnummer?
På försäkringsbeviset eller fakturan.

Jag har tappat bort min faktura
Ring eller maila så skickar vi en kopia.

Var står OCR-nummer?
Längst ner på inbetalningskortet till vänster om beloppet.

Gefvert Organisationsnummer 
Vi är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, Org. nr. 556707-7648

Kan jag dela upp min betalning?
Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår eller kvartal. Undantaget är engångsförsäkringar då premien betalas vid ett tillfälle.

Hälsodeklaration

För att få ett korrekt försäkringsskydd till rätt pris när du köper ett personskadeskydd är det viktigt att du fyller i hälsodeklarationen så noggrant och sanningsenligt som möjligt.

Måste jag träffa läkare inför hälsodeklarationen?
Nej, du ska uppge uppgifter om ditt allmäntillstånd. Behöver vi kompletterande uppgifter vid eventuell skada kommer vi att kontakta din läkare för uppgifter.

Är uppgifterna sekretessbelagda?
Alla uppgifter i din hälsodeklaration är sekretessbelagda. Formuläret du fyller i på vår hemsida är skyddat enligt sekretessregler och behandlas enligt GDPR.

Vad händer när jag fyllt i hälsodeklarationen?
När du har besvarat frågorna i hälsodeklarationen skriver du under och skickar den till oss. Vi kommer antingen att skicka dig försäkringshandlingarna så snart som möjligt eller skicka din ansökan till försäkringsgivaren för en så kallad riskbedömning. Känner de sig osäkra på några uppgifter kan de komma att kontakta din läkare eller vårdcentral med ditt medgivande.

Kan jag nekas att köpa försäkringen om jag har haft vissa sjukdomar?
Det görs en individuell bedömning för varje hälsodeklaration som kommer in. För att vi ska kunna ge dig rätt försäkringsskydd är det viktigt att du ger oss så mycket information som möjligt. Din hälsohistorik kan medföra undantag, premiehöjning eller i värsta fall avslag.

Hur beräknas priset på försäkringen?
Det beror på flera faktorer, det kan vara ålder, försäkringsbelopp, omfattning och i vissa fall din hälsa.

Jag kan inte svara på frågorna, vad gör jag?
Kontakta oss på Gefvert så hjälper vi dig och går igenom hälsodeklarationen.

Skyddsklasser

Jag kan inte leva upp till den aktuella skyddsklassen som är kopplad till min försäkring. Vad händer vid skada?
Du har ansvaret för att ditt och andra företag, som du anlitar, följer våra säkerhetsföreskrifter. Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid inbrottsskada minska eller helt utebli. Om du märker – eller är osäker – att du inte uppfyller kraven så ring Gefvert för att komma fram till en lösning.

Jag har fått avslag på ersättning p.g.a. bristande inbrottsskydd, varför?
Om du inte uppfyller de krav som framställs i angivet Skyddsklassvillkor eller i ett eventuellt besiktningsprotokoll, och tjuven därför lyckats ta sig in, blir du normalt utan ersättning. Tänk på att detta krav gäller för ”disponerad lokal”. Det innebär inte bara din lokal, utan även t.ex. din bostad om du förvarar firmaegendom där.

Jag hittar inte vad som ingår i Skyddskraven
Under Råd & Tips hittar du  fullständiga Skyddskrav samt Larmklass 2.
 

Skador & Ersättning

När ska jag polisanmäla?
Vid stöld/förlust eller skadegörelse samt överfall/misshandel skall polisanmälan göras och bifogas till skadeanmälan.

Jag är inte nöjd med min ersättning, hur går jag vidare?
I första hand så kontakta skaderegleraren och förklara varför du anser att ersättningen är för låg eller be om ett förtydligande hur ersättningen beräknats. Det kan många gånger vara ett missförstånd hos endera parten. Är du efter detta fortfarande inte nöjd så kontakta oss så försöker vi hjälpa dig. För medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund och Svenska Journalistförbundet finns en försäkringskommitté där man kan få sitt ärende prövat.

Täcks inre skador på teknisk utrustning av försäkringen
Om kameran (gluggen, blixten, etc.) slutar fungera utan att det har varit någon yttre påverkan är detta inte ersättningsbart. Sådana skador beror normalt sett antingen på fabrikationsfel, ålder/slitage eller bristande underhåll/service. Försäkringen är inte avsedd att täcka detta. Dock, för dator och digital kamera yngre än tre år ersätts även en fysisk hårddisk-/moderkortskrasch eller motsvarande.

Min dator har kraschat, får jag ersättning för det?
För datorer och digitala kameror yngre än tre år ersätts även en fysisk hårddiskkrasch eller motsvarande.

Min utrustning har blivit stulen från bilen, får jag ersättning?
Det beror på hur länge det lämnades kvar i bilen, hur det förvarades i bilen och var bilen fanns.