• Under transport 
  • På årsbasis eller veckovis 
  • Gäller inom hela Norden 

 

Utställningsförsäkring

Ska du ställa ut din konst kan du behöva en egen utställningsförsäkring. Det är inte alltid så att skolan, galleriet eller konsthallen ombesörjer att din konst är försäkrad.

  • Under transport 
  • På årsbasis eller veckovis 
  • Gäller inom hela Norden 

 

Utställningsförsäkringen ger skydd mot plötslig och oförutsedd skada på, eller förlust av, den försäkrade konsten och gäller under transport till och från en utställning. 

Du kan teckna försäkringen på årsbasis eller veckovis, 4 veckor i taget. Försäkringen gäller inom hela Norden. 

1 prisbasbelopp (pbb) 2019 är 46 500 kr.

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Utställning inom Norden upp till 4 veckor
100 000 kr
Transport inom Norden
100 000 kr

Försäkringen är en Allriskförsäkring. Det innebär att den förutom brand/inbrott/vatten även kan ersätta stöld eller plötslig och oförutsedd fysisk skada eller förlust av egendom.

Försäkringsbehov utöver det som ingår i försäkringen, exempelvis om försäkringsvärdena är ovanligt höga, transporter genomförs av udda natur eller utställningar genomförs utomhus kan försäkras genom tillfälliga tilläggsförsäkringar.

Om du väljer till en transportförsäkring så skyddar den verken: till och från utställningslokalen samt sammanhängande lastning, omlastning och lossning.

Försäkringen gäller i hela Norden, men du kan även utöka den till att gälla i Europa

PREMIER ÅrsbasisUpp till%-satsSkyddsklass
Fast grundpremie 250 kr   
Minimi grundpremie 300 kr   
Norden   
exkl. transportförsäkring100 000 kr 0,25 %1
 500 000 kr 0,25 %2
inkl. transportförsäkring100 000 kr0,46 %1
 500 000 kr0,46 %2
Europa   
exkl. transportförsäkring100 000 kr0,30 %1
 500 000 kr0,30 %2
inkl. transportförsäkring100 000 kr0,58 %1
 500 000 kr0,58 %2

 

PREMIER 4-veckorsperiodUpp till%-satsSkyddsklass 
Fast grundpremie 250 kr   
Minimi grundpremie 500 kr   
Norden   
exkl. transportförsäkring100 000 kr0,38 %1
 500 000 kr0,38 %2
inkl. transportförsäkring100 000 kr0,69 %1
 500 000 kr0,69 %2
Europa   
exkl. transportförsäkring100 000 kr0,45 %1
 500 000 kr0,45 %2
inkl. transportförsäkring100 000 kr0,83 %1
 500 000 kr0,83 %2
Premie om du inte har årsförsäkring EnkelTur & Retur
Norden0,37 %0,56 %
Europa0,46 %0,69 %
Premie om du har årsförsäkring   
Norden 0,200 %0,30 %
Europa0,250 %0,38 %

Självrisk
1 000 kr

 

Skyddsklass 1

Villkoret innebär i korthet:

Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).

Stabil ytterdörr.

Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.

Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.

Skyddsklass 2

Villkoret innebär i korthet:

Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).

Stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler/pansarglas) för eventuell glasruta.

Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.

Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar

Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.

Låsning eller igenskruvning av (eller inkrypningsskydd) lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Försäkringsbelopp

Försäkringsvärdet är förväntat försäljningsvärde minus försäljningsprovision. Här menas inte vad provisionen är för den aktuella utställningen utan din genomsnittliga provision i procent, sett över året.

Utöka

Utöka försäkringen till att gälla i Europa. + 50 % av ovan angivna premier.