CSR

Gefvert stödjer Pedriatric Health Initiative

Pedriatric Health Initiative (PHI) jobbar för att rädda barns liv genom ett globalt kunskapsutbyte. PHI grundades sent under 2018 av en grupp läkare och sjuksköterskor på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. PHIs mission är att stötta en fortsatt kunskapsspridning av kvalitativ barnvård och dess utveckling och förbättring i låg- och medelinkomstländer. 

Gefverts bidrag till denna organisation stämmer väl överens med Globala Målen, Mål 3: God hälsa och välbefinnande. ”God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.” Källa: globalamalen.se/om-globala-malen/mal-3 

”Det känns betydelsefullt och nödvändigt att stödja ett så viktigt arbete som organisationen Pedriatric Health Initiative gör” – Mats Gefvert, vd  

Läs mer om Pedriatric Health Initiative