Behöver du hjälp med din skadeanmälan?

Ring eller maila vår kundtjänst:

08-440 54 40, gefvert@soderbergpartners.se

Råkat ut för en skada?

En skada ska anmälas snarast. Dock senast 6 månader från det att du blev medveten om skadan. Fyll i skadeformuläret nedan för skador som rör Företagsförsäkring och Hundar/Jakt. Du kommer på slutet att kunna ladda ner uppgifterna du har lämnat i en PDF. OBS! Max filstorlek per bifogad fil är 128 MB.

Du kan även ringa kundservice så hjälper vi dig. När du skickar in din anmälan görs en skadereglering. Om vi behöver fler uppgifter kontaktar vi dig.

För skadeanmälan rörande Tjänstereseförsäkringen, se information under rubriken "Skadeanmälan Tjänstereseförsäkring".

Företag
Hundar/Jakt

Skadeanmälan Tjänstereseförsäkring

Skadeanmälan inklusive avbeställningar för din Tjänstereseförsäkring anmäls direkt till vårt samarbete med försäkringsgivaren Gouda. Ha följande handlingar tillhands innan du börjar din skadeanmälan:

 • referensnummer, till exempel bokningsnummer på resan,
 • inscannade kvitton och andra bilagor av relevans för ärendet,
 • resehandlingar där resans pris framgår,
 • samt dina bankkontouppgifter.

Anmäl din skada här. Försäkringsnumret för vårt avtal är 30612921

Akuta ärenden anmäls till Gouda Alarm +45 69 66 10 10 alternativt alarm@gouda.dk

Servicekort

 

Bra att ha till hands när du anmäler skada

 • Försäkringsnummer (finns på faktura eller försäkringsbevis) eller försäkringstagarens personnummer.
 • Namn- och kontaktuppgifter till alla inblandade.
 • Lista/Bilder på vad som skadats eller stulits.
 • Ålder och värde på det som stulits.
 • Polisanmälan och diarienummer som du fick när du anmälde skadan/förlusten.
 • Information om larm, stöldskyddsmärkning, märke och modell om något skadats.
 • Inköpskvitton, garantibevis med mera.
 • Läkarintyg vid personskada.
 • Beslut från försäkringskassa vid sjukskrivning.

 

När ska jag polisanmäla?

Vid stöld/förlust eller skadegörelse samt överfall/misshandel skall polisanmälan göras och bifogas till skadeanmälan.

 

Åtgärder vid egendomsskada

Vatten

 • När ett vattenläckage inträffat är det viktigt att stoppa läckaget så snabbt som möjligt.
 • Försök att hitta orsaken till vattenläckan och stäng av vattnet. Du kan ibland behöva stänga av huvudledning för att få stopp på flödet.
 • Torka upp vattnet för att förhindra att skadan förvärras.
 • Kontakta fastighetsägare/bostadsrättsföreningen om tillämpligt.
 • kontakta fuktfirma för akut åtgärd och besiktning.
 • Fotodokumentera skadorna (båda övergripande och på nära håll).
 • Anmäl skadan till Gefvert

Brand

 • När en brand uppstår är det viktigt att försöka släcka branden så snabbt som möjligt.
 • Vid mindre brand försök att släcka själv. Bedömer du att branden är för omfattande för att säkert kunna släcka själv är det viktigt att snabbt utrymma. Kom ihåg att stänga ytterdörren för att förhindra spridning!
 • Larma till 112.
 • I de fall räddningstjänsten kommer till platsen kommer ofta även en restvärdesledare som gör en första åtgärdsbedömning och samordnar med försäkringsbolag.
 • Försäkringstagaren ska kontakta saneringsbolag för akut åtgärd och besiktning.
 • Polisanmäl händelsen.
 • Fotodokumentera skadorna (båda övergripande och på nära håll om möjligt).
 • Anmäl skadan till Gefvert

Inbrott  

 • När ett inbrott inträffat är det viktigt att åtgärda skada på dörr/fönster snabbt.
 • Kontakta låssmed/dörrleverantör/glasmästare för åtgärd av skadan så snart som möjligt och förhindra ytterligare skada.
 • Kontakta polisen och gör en anmälan.
 • Fotodokumentera skadorna (båda övergripande och på nära håll).
 • Anmäl skadan till Gefvert

Behöver du hjälp med din skadeanmälan?

Ring eller maila vår kundtjänst:

08-440 54 40, gefvert@soderbergpartners.se