Behöver du hjälp med din skadeanmälan?

Ring eller maila vår kundtjänst:

08-440 54 40, kundservice@gefvert.se

Skadeanmälan

Företag
Resa
Hundar/Jakt

Råkat ut för en skada?

En skada ska anmälas snarast. Dock senast 6 månader från det att du blev medveten om skadan. Fyll i skadeformuläret ovan, du kommer på slutet att kunna ladda ner uppgifterna du har lämnat i en PDF. Du kan även ringa kundservice så hjälper vi dig. När du skickar in din anmälan görs en skadereglering. Om vi behöver fler uppgifter kontaktar vi dig.

Bra att ha till hands när du anmäler skada

  • Försäkringsnummer (finns på faktura eller försäkringsbevis) eller försäkringstagarens personnummer.
  • Namn- och kontaktuppgifter till alla inblandade.
  • Lista/Bilder på vad som skadats eller stulits.
  • Ålder och värde på det som stulits.
  • Polisanmälan och diarienummer som du fick när du anmälde skadan/förlusten.
  • Information om larm, stöldskyddsmärkning, märke och modell om något skadats.
  • Inköpskvitton, garantibevis med mera.
  • Läkarintyg vid personskada.
  • Beslut från försäkringskassa vid sjukskrivning.

När ska jag polisanmäla?

Vid stöld/förlust eller skadegörelse samt överfall/misshandel skall polisanmälan göras och bifogas till skadeanmälan.

Behöver du hjälp med din skadeanmälan?

Ring eller maila vår kundtjänst:

08-440 54 40, kundservice@gefvert.se