• Vi kan jakt!
 • Fri flytträtt från ett annat bolag
 • Rabatt på premie om du är medlem i en hundklubb

Jakt

Att hålla på med jakt är både en spännande och givande utmaning, men inte helt riskfritt. Därför har Gefvert tagit fram försäkringar speciellt för jakthundar, valpkullar och viss utrustning under jakt. Vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du utövar ditt stora intresse.

 • Vi kan jakt!
 • Fri flytträtt från ett annat bolag
 • Rabatt på premie om du är medlem i en hundklubb

1 prisbasbelopp (pbb) 2019 är 46 500 kr.

 

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Plötslig och oförutsedd skada på utrusningen
Förlust av utrusningen
Gäller i hela världen
Allmänna villkor
Pejl och GPS Villkor 01
Särskilda villkor

Försäkringen ersätter skada och förlust av utrustning. Om du har en Jakthundsförsäkring hos Gefvert får du 50 % rabatt på premie.

Försäkringen ersätter

 • Plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av den försäkrade utrustningen om du har visat normal omsorg och aktsamhet (dock inte om du tappar bort eller förlägger utrustningen i skogen).
 • Försäkringen gäller i hela världen.
 • Försäkringen gäller subsidiärt i förhållande till befintlig hemförsäkring.

Försäkringen ersätter inte

 • Förlust eller skada som den försäkrade orsakat genom uppsåt eller grov vårdslöshet.
 • Skada som uppkommit vid bearbetning eller reparation om inte arbetet utförts av en allmänt erkänd fackman.
 • Skada som beror på fabrikationsfel eller materialfel, ålder, slitage.
Läs hela texten

Försäkringen gäller försäkringstagare som betalt försäkringspremie, i egenskap av ägare eller innehavare av försäkrat objekt.

Skadad eller förlorad egendom värderas till vad det i allmänna handeln kostar att köpa likvärdiga objekt i sådant skick det hade före skadetillfället.

Objekt yngre än ett år värderas till aktuellt nyanskaffningsvärde.

Om skadan ersatts av befintlig hemförsäkring, står försäkringen för hemförsäkringens självrisk, dock högst 2 000 kr.

Premie

För dig med jakthundsförsäkring: 100 kr/år

För dig utan jakthundsförsäkring: 200 kr/år

Självrisk

Vid varje skadetillfälle: 100 kr

 

Läs hela texten

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i september.

Betalning

Separat tecknad försäkring tecknas helårsvis, tillägg på hundförsäkring följer denna.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsmäklare. Det innebär att vi samarbetar med de försäkringsgivare som kan erbjuda oss den bästa och mest prisvärda försäkringslösningen till våra kunder. På detta sätt kan vi pressa priserna och har alltid möjlighet att byta försäkringsgivare om de inte håller den kvalité vi eftersträvar. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Försäkringsgivare för vår pejl & GPS-försäkring är Solid Försäkringar.