Så jobbar vi

Sedan Gefvert grundades 1974 har företaget drivits i familjen. Vår styrka är vår kompetens och vår personliga service, att vara lättillgängliga och ha en löpande dialog med våra kunder för att kunna leverera en så bra försäkringsprodukt som möjligt. Vi erbjuder, i första hand, medlemsförsäkringar till bransch-/intresseorganisationer och företag med medlemsklubbar eller prenumeranter.

Under 2019 skrev vi in ett nytt blad i vår historia. Gefvert och Söderberg & Partners ingick ett samarbetsavtal vilket betyder att Gefvert blev en del av bolaget Söderberg & Partners Insurance Consulting AB. Söderberg & Partners som grundades 2004, är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

All hantering av din försäkring sker via vår kundservice på Gefvert och du kontaktar oss precis som vanligt med dina frågor, ärenden och rådgivning som gäller din försäkring.

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.