• Skyddar dig om du blir långvarit sjuk
 • Ersätter dina fasta kostnader
 • Betalar vikarie & löner

Sjukavbrottsförsäkring

Om du blir långvarigt sjukskriven minskar firmans intäkter avsevärt, men de fasta kostnaderna i rörelsen blir du inte av med. Vid ett sådant tillfälle är det bra att ha en sjukavbrottsförsäkring.

 • Skyddar dig om du blir långvarit sjuk
 • Ersätter dina fasta kostnader
 • Betalar vikarie & löner

Om du har anställd personal garanterar försäkringen att deras löner utbetalas. Skulle din skada innebära en längre tids arbetsoförmåga täcker försäkringen merkostnader för att ta in en vikarie.

​1 prisbasbelopp (pbb) 2019 är 46 500 kr.

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Lokalhyra
Ingår

asd

Löner och lönebikostnader till anställda
Ingår
Medlemsavgift Branschorganisation
Ingår
Fasta el och telekostnader
Ingår
Avskrivningar och räntor
Ingår
Fasta bilkostnader
Ingår
Fasta leasingkostnader
Ingår
 • Försäkringsbeloppet sätts som dina årliga fasta kostnader.
 • Utfallande försäkringsbelopp utgör rörelseintäkt och försäkringspremien är avdragsgill som omkostnad i rörelsen (företagsförsäkring).
 • Vid deltidssjukskrivning utgår ersättning i proportion till sjukskrivningen.
 • Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott.

Denna försäkring betalar efter en månads karens, de fasta kostnaderna i företaget.

Karenstid: 1 månad

Ersättningstid: 11 månader


 • Försäkringsbeloppet sätts som dina årliga fasta kostnader.
 • Utfallande försäkringsbelopp utgör rörelseintäkt och försäkringspremien är avdragsgill som omkostnad i rörelsen (företagsförsäkring).
 • Vid deltidssjukskrivning utgår ersättning i proportion till sjukskrivningen.
 • Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott.

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår (premiepåslag 4 %) eller kvartal (premiepåslag 6 %).

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsmäklare. Det innebär att vi letar reda på de försäkringsgivare som kan erbjuda oss den bästa och mest prisvärda försäkringslösningen till våra kunder. På detta sätt kan vi pressa priserna och har alltid möjlighet att byta försäkringsgivare om de inte håller den kvalité vi eftersträvar.

Du som kund kommer inte att märka av detta, all hantering av din försäkring sker via Gefvert.

Försäkringsgivare för våra sjukavbrottsförsäkringar är Axis Speciality Europe SE via Nordeuropa Liv & Hälsa.

För SFF-medlemmar är försäkringsgivaren National General Insurance Luxembourg SA via Euro Accident.

För dig som arbetar inom Alternativ medicin är försäkringsgivaren Hiscox, via Nordeuropa försäkringar.