Rätt ersättning

Här har vi samlat tips om vad du som kund kan göra för att se över att du är försäkrad till rätt värde.

Årligen
Se över ditt försäkringsvärde årligen. Har det skett stora förändringar i verksamheten? Måste du höja ditt försäkringsvärde eller är du överförsäkrad?

Spara kvitton
För att kunna ersätta din egendom korrekt ska du alltid spara på kvitton.
OBS! Förvara inte kvitton i samma lokal som det du har försäkrat ifall du drabbas av en brand eller vattenskada.

Ta bilder!
Ta bilder på din utrustning, på så sätt blir det enklare att komma ihåg vad som stulits/brunnit upp. Tänk på att inte förvara bilderna i samma lokal eller den dator som du har försäkrat ifall du drabbas av en stöld, brand eller vattenskada.

Rätt värdering på Allriskförsäkringen
Det är viktigt att alla försäkringsobjekt har rätt försäkringsbelopp. Annars kan du förlora pengar vid en eventuell skada eller betala för mycket i premie. Vet du inte nyanskaffnings- respektive dagsvärdet på utrustningen kan din leverantör hjälpa dig.

Nyinvestering under försäkringsåret
Alla nya inköp till verksamheten är automatiskt försäkrade intill nästa förfallodag, förutsatt att värdet inte överstiger 20 % av den totala försäkringssumman. Gör den det ska en tilläggsanmälan skickas in till Gefvert.

Avslag på grund av att aktsamhetskraven inte har uppfyllts
Här gäller det oftast utrustning som lämnats i bilen över natten eller som man har förlagt. Som försäkringstagare är det ditt ansvar att kunna visa/tala om vad som hänt och att aktsamhetskraven varit uppfyllda. T.ex. ersätts inte saker som du glömmer kvar eller förlägger, även om de senare blir stulna.

Avslag p.g.a. bristande inbrottsskydd
Om du inte uppfyller de krav som framställs i angivet Skyddsklassvillkor eller i ett eventuellt besiktningsprotokoll och tjuven därför lyckats ta sig in, då blir du normalt sett utan ersättning. Tänk på att detta krav gäller för ”disponerad lokal”. Det innebär inte bara din verksamhetslokal, utan även din bostad eller andra utrymmen som du förvarar utrustning i.