Om Gefvert

I över 40 år har vi på Gefvert försäkrat kreatörer och grupper med specialintressen. Gefvert samverkar idag med branschförbund inom hela kultursektorn och tryggar vardagen med försäkringar för svenska kulturskapare. Så som fotografer, konstnärer, journalister, författare, illustratörer, dramatiker, filmare med flera. 

Vi har även specialiserade försäkringar för personer som arbetar med det alternativmedicinskaområdet. Samt försäkringar för jakt.

Läs mer om hur vi jobbar, samarbetar och om våra försäkringslösningar. 

Så jobbar vi

Sedan Gefvert grundades 1974 har företaget drivits i familjen. Vår styrka är vår kompetens och vår personliga service, att vara lättillgängliga och ha en löpande dialog med våra kunder för att kunna leverera en så bra försäkringsprodukt som möjligt. Vi erbjuder, i första hand, medlemsförsäkringar till bransch-/intresseorganisationer och företag med medlemsklubbar eller prenumeranter.

Under 2019 skrev vi in ett nytt blad i vår historia. Gefvert och Söderberg & Partners ingick ett samarbetsavtal vilket betyder att Gefvert blev en del av bolaget Söderberg & Partners Insurance Consulting AB. Söderberg & Partners som grundades 2004, är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

All hantering av din försäkring sker via vår kundservice på Gefvert och du kontaktar oss precis som vanligt med dina frågor, ärenden och rådgivning som gäller din försäkring.

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.
 

Kapitalvaruförsäkringar

Är du intresserad av att kunna erbjuda dina kunder en trygghetsförsäkring? Vi administrerar ett flertal detaljistkedjors kapitalvaruförsäkringar och förlängda garantier.

Försäkringen är avsedd som ett komplement till kundens hem/bil/företagsförsäkring och kan utformas så att den både förlänger garantin och ger olika former av allrisk- och förlustskydd upp till fem år.

Fördelar för slutkonsumenten:

 • En bred försäkringsprodukt med allriskskydd och/eller självriskeliminering som även kan kopplas till kundens redan befintliga försäkringar.
 • Låg självrisk, mellan 100 kr till 300 kr.

​Fördelar för dig som som kund:

 • Hjälp att välja det mest prisvärda försäkringsbolaget.
 • Utarbetande av administrativa rutiner
 • Försäljningsstöd i form av bland annat utbildning.
 • Drift av försäkringssystemet.
 • Kundtjänst i de fall företaget har detta behov.
 • Alla försäkringar samlade på ett ställe.

Vill du veta mer?

Kontakta Mats Gefvert, vd
mats.gefvert@soderbergpartners.se

Kampanjförsäkring

Vill du marknadsföra ditt företags produkter genom en kampanj som utlovar pengarna tillbaka om något inträffar, exempelvis att ett idrottslag vinner en match, regn faller på midsommarafton eller en svensk artist vinner schlager-EM?

Vi är det bolag som introducerade Kampanjförsäkringar på den svenska marknaden. Sedan 1979 har vi anlitats i drygt 90 procent av alla genomförda kampanjer.

Vårt arbete vid kampanjförsäkring består i att:

 • Ge råd hur kampanjen bör genomföras för bästa resultat.
 • Förmedla försäkringskontrakt, eftersom vi sedan lång tid har väl upparbetade kanaler till de engelska försäkringsförmedlare som placerar kampanjförsäkringar.

Vill du veta mer?

Kontakta Mats Gefvert, vd
mats.gefvert@soderbergpartners.se

Samarbeten

Gefvert samarbetar idag med ett stort antal organisationer och tillhandahåller försäkringar till deras medlemmar. Vårt mål är att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och på så sätt bygga en gedigen kunskap om medlemmarnas behov och förutsättningar. Många av våra samarbeten har pågått sedan 70-talet då Gefvert startade.   

Vi erbjuder:

 • Speciellt framtagna försäkringsprodukter för era medlemmar, såväl inom sak- som personförsäkringsområdet.
 • Några av marknadens mest prisvärda försäkringar och låga självrisker.
 • Administration av försäkringsprogrammet.
 • Kundtjänst till era medlemmar.
 • Gefvert är en försäkringsförmedlare, det innebär att vi alltid förhandlar med försäkringsbolagen för att få fram de mest prisvärda försäkringarna till era medlemmar.

Vill du veta mer? 

Kontakta
Mats Gefvert, vd
mats.gefvert@soderbergpartners.se

Huvudkontor

Personal

Ann Scarisbrick
Ekonomi
T. +46 8 440 54 40
ann.scarisbrick@soderbergpartners.se

Bo Göran Persson
T. +46 8 440 54 40
bosse.persson@soderbergpartners.se

Dick Zederfeldt
IT
T. +46 8 440 54 45
M. +46 70 650 83 23
dick.zederfeldt@soderbergpartners.se

Ella Nilsson
Kommunikatör & projektledare
T. +46 8 440 54 43
ella.nilsson@soderbergpartners.se

Helene Ring
Ekonomi
T. +46 8 440 54 40
helene.ring@soderbergpartners.se

Mats Gefvert
VD / Registrerad försäkringsförmedlare
T. +46 8 440 54 40
M. +46 70 882 12 31
mats.gefvert@soderbergpartners.se

Peter Möller
Registrerad försäkringsförmedlare
T. +46 8 440 54 40
peter.moller@soderbergpartners.se

CSR
Gefvert stödjer Pedriatric Health Initiative

Pedriatric Health Initiative (PHI) jobbar för att rädda barns liv genom ett globalt kunskapsutbyte. PHI grundades sent under 2018 av en grupp läkare och sjuksköterskor på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. PHIs mission är att stötta en fortsatt kunskapsspridning av kvalitativ barnvård och dess utveckling och förbättring i låg- och medelinkomstländer. 

Gefverts bidrag till denna organisation stämmer väl överens med Globala Målen, Mål 3: God hälsa och välbefinnande. ”God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.” Källa: globalamalen.se/om-globala-malen/mal-3 

”Det känns betydelsefullt och nödvändigt att stödja ett så viktigt arbete som organisationen Pedriatric Health Initiative gör” – Mats Gefvert, vd  

Läs mer om Pedriatric Health Initiative