Samarbeten

Gefvert samarbetar idag med ett stort antal organisationer och tillhandahåller försäkringar till deras medlemmar. Vårt mål är att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och på så sätt bygga en gedigen kunskap om medlemmarnas behov och förutsättningar. Många av våra samarbeten har pågått sedan 70-talet då Gefvert startade.   

Vi erbjuder:

  • Speciellt framtagna försäkringsprodukter för era medlemmar, såväl inom sak- som personförsäkringsområdet.
  • Några av marknadens mest prisvärda försäkringar och låga självrisker.
  • Administration av försäkringsprogrammet.
  • Kundtjänst till era medlemmar.
  • Gefvert är en försäkringsförmedlare, det innebär att vi alltid förhandlar med försäkringsbolagen för att få fram de mest prisvärda försäkringarna till era medlemmar.

Vill du veta mer? 

Kontakta
Mats Gefvert, vd
mats.gefvert@soderbergpartners.se