• Kostnadsfri rådgivning
 • Försäkringar framtagna i samarbete med professionella utövare
 • Välj omfattning på försäkringen 

Företagsförsäkring

En hemförsäkring täcker normalt sett inte skador som drabbar dig i din yrkesverksamhet. Vare sig det är din utrustning eller om du själv blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Därför ska du alltid ha en företagsförsäkring, även om ditt kontor/ateljé ligger i hemmet. 

 • Kostnadsfri rådgivning
 • Försäkringar framtagna i samarbete med professionella utövare
 • Välj omfattning på försäkringen 

​1 prisbasbelopp (pbb) 2019 är 46 500 kr.

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Egendom
Kamera och teknik
50 000kr Tecknas separat

Försäkringen gäller:

 • När du reser i ditt arbete i Sverige eller utomlands.
 • När du är ute i direkta tjänsteärenden (t.ex. kundbesök).
 • Om du under tjänsteresa blir så sjuk eller skadad så att resan måste avbrytas täcks rese- och hotellkostnader för att göra färdigt arbetet senare eller för en ersättare.
 • Sjukvård vid sjukdom/olycksfall
 • Ansvarsförsäkring
 • Merkostnader för hemresa
 • Dödsfalls- och invaliditetsersättning
 • Resgods, privat och i viss mån firmans
 • Försäkringen är giltig i hela världen
Försäkringsmoment Försäkringsbelopp
Resgods 1 pbb
-stöldbegärligt, högst 0,5 pbb
-firmaegendom, högst 0,5 pbb
Pengar 0,1 pbb
Resehandlingar 0,3 pbb
Ansvar 150 pbb
Överfallsskydd 15 pbb
Rättsskydd 2 pbb
Läke- och resekostnader Nödvändiga kostnader
Reseavbrott Nödvändiga merkostnader
Resgodsförsening 0,1 pbb
Krisförsäkring 10 behandlingar
Olycksfallsförsäkring:  
   - ekonomisk invaliditet 10 pbb
   - medicinsk invaliditet 10 pbb
   - dödsfall 5 pbb

 

Maskinerier/varor
50 000 kr 125 000 kr

Så länge du visar normal omsorg och aktsamhet skyddar detta moment mot plötsliga och oförutsedda utifrån kommande skador, vare sig det är du, dina medarbetare eller din kund som orsakat det.

Pengar och värdehandlingar på annat sätt i försäkringslokalen
0,2 pbb* 0,2 pbb

Kan du inte få ut skadeståndet från gärningsmannen för att han är okänd eller inte kan betala, kan försäkringen träda in.

Ritningar/arkivalier/datainformation
2 pbb* 2 pbb*

Försäkringen gäller i hela världen. Exempel på situationer du får ersättning för:

 • Din mobiltelefon, kamera eller laptop blir stulen på resa.
 • Din mobiltelefon, kamera eller laptop åker i backen då du blir knuffad i en folksamling.
 • Din mobiltelefon, kamera eller laptop faller i vattnet då du snubblar på landgången till en båt.
 • Din dator (högst tre år) får en hårddiskkrasch eller motsvarande skada sker på moderkort.
Pengar och värdehandlingar i värdeskåp
2 pbb* 2 pbb

Din verksamhet är kanske sådan att du använder andras bilder (foton, teckning etc) och har dem hemma för påseende. Så länge du visar normal omsorg och aktsamhet skyddar detta moment mot plötsliga och oförutsedda utifrån kommande skador, vare sig det är du, dina medarbetare eller din kund som orsakat det.

Maskinförsäkring för datorutrustning yngre än 3 år
25 000 kr/skadetillfälle 25 000 kr/skadetillfälle

Exempelvis hyra av utrustning medan din egen repareras, eller oförutsedda hotellkostnader, resor och kamerahyror som kan uppstå om du är ute och arbetar och en skada inträffar. Detta moment täcker också extrakostnader som kan uppstå om din incheckade utrustning skulle komma bort eller drabbas av försening.

Kunders egendom
1 pbb* 1 pbb

Så länge du visar normal omsorg och aktsamhet skyddar detta moment mot plötsliga och oförutsedda utifrån kommande skador, vare sig det är du, dina medarbetare eller din kund som orsakat det.

Allrisk omhändertagen egendom
50 000 kr 50 000 kr

Maskinförsäkringen är en form av allriskskydd som ger ersättning för plötslig och oförutsedd skada. I Företagsförsäkringen ingår ett grundskydd på 25 000 kr. 

Allrisk stationärt
15 000 kr 25 000 kr

En olycka kan drabba vem som helst. Ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en skada som uppkommer till följd av olycksfall kan i värsta fall förändra vardagen. Med detta moment får du ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av ett olycksfall.

Avbrott med extrakostnader
Årsomsättning Årsomsättning

Exempel på ersättning:

 • Tillfällig hyra av lokal medan din egen repareras efter en brand- eller vattenskada.
 • Hyra av dator medan din egen är på reparation.
 • Om din verksamhet är sådan att du har svårt att finna ersättningslokal får du ersättning för det avbrott i verksamheten som uppkommer.
Ansvar skadestånd för vållande av skada
10 000 000 kr 10 000 000 kr

Vid dessa fall åtar sig Försäkringsgivaren att för din räkning:

 • Utreda om skadeståndsansvar föreligger.
 • Förhandla med den som kräver skadestånd.
 • Föra din talan vid rättegång och därvid betala rättegångskostnader som du åsamkats och som du inte kan få ut av motpart eller annan.
 • Betala det skadestånd som du är skyldig att betala enligt gällande skadeståndsrätt.
Rättsskydd inkl. upphovsrättstvister
5 pbb 5 pbb

Rättsskydd lämnas om försäkringen har varit gällande under en sammanhängande tid av minst två år när tvisten uppkommer. Om försäkringen inte har varit gällande i två år lämnas ändå rättsskydd i de fall händelsen/omständigheten som ligger till grund för tvisten inträffat sedan försäkringen tecknades.

Bild-/filmarkiv

Vi ger dig 50 % rabatt på premie om bilderna förvaras brandskyddat.

Allrisk disponerad egendom

Din verksamhet är kanske sådan att du ibland lånar utrustning från din uppdragsgivare. Så länge du visar normal omsorg och aktsamhet skyddar detta moment mot plötsliga och oförutsedda utifrån kommande skador/förluster, vare sig det är du, dina medarbetare eller din kund som orsakat det.

Utökad Maskinförsäkring

Försäkringen är ett allriskskydd som, med vissa undantag, ger ersättning för plötslig och oförutsedd fysisk skada som inte täcks av grundskyddet. Om du vill teckna till någon utrustning skicka in en lista med namn, nummer och värden på de objekt du vill ha försäkrade till Gefverts kundervice.

Du kan välja att teckna Företag Hemma Bas eller Kombi, om du har en större lokal eller dyr utrustning rekommenderar vi att du tecknar Företag Studio

I våra företagsförsäkringar erbjuder vi en grundpremie till ett uppskattat egendomsskydd som anges i tabellen ovan. Om du uppskattar att värdet på din egendom överskrider grundskyddet meddela oss detta när du tecknar försäkringen så att du inte är underförsäkrad. Kontakta alltid oss vid nytecknanade så ger vi dig ett prisförslag. 

Egendom & Ansvar 1 000 kr

Avbrott i verksamhet 24 timmars karens

Rättsskyddsskador 10 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Tjänsteresa, rättsskydd 20 % av kostnaderna, lägst 0,2 pbb

Tjänsteresa, övrigt, ingen självrisk

Försäkringsbeloppet ska motsvara den sammanlagda kostnaden för att återställa den försäkrade egendomen.

Försäkringsbeloppen beräknas enligt följande:

Maskinerier/inventarier

 • Vad det kostar att köpa allting nytt idag.

Varor

 • För unika objekt (konstverk eller liknande) förväntat försäljningsvärde minus eventuella provisioner.
 • För övriga varor vad det kostar att återanskaffa dem.

Kamera- och teknik

Nyanskaffningsvärdet för utrustning du införskaffat ny och som är högst;

 • ett år för dator, mobiltelefon, iPad och liknande
 • tre år för digital foto-/filmutrustning (digitala hus, - bakstycken och - kompaktkameror)
 • fem år för analog foto-/filmutrustning (d.v.s. allt övrigt)

Dagsvärdet för utrustning du köpt begagnat och/eller som är äldre än ovanstående.

Läs hela texten

I respektive skyddsklassvillkor finns en checklista och en åtgärdsplan för hur du gör din lokal säkrare. Vilken skyddsklass som gäller dig framgår av försäkringsbeviset. Är du osäker eller har frågor kontakta kundservice

Skyddsklass 1

Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.

Skyddsklass 2

Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler/pansarglas) för eventuell glasruta.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Låsning eller igenskruvning av (eller inkrypningsskydd) lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Skyddsklass 3

Villkoret innebär i korthet:

 • Vägg mot annat utrymme (granne, korridor etc) inte får vara av innerväggstyp (reglar, isolering och gips-/byggplattor).
 • Stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler/pansarglas) för eventuell glasruta.
 • Dörr av trä eller lättmetall som inte vätter mot allmän trafikerad plats skall vara plåtförstärkt.
 • Två (2) godkända låsenheter på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Inkrypningsskydd (galler etc.) för alla lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Inbrottslarmanläggning (Larmklass 2)

Samtliga Företags- och Egendomsförsäkringar kan innebära larmkrav. Detta sker vid höga försäkringsbelopp (normalt högre än 1 Mkr i lokalen) och/eller som kompensation för brister i det mekaniska inbrottsskyddet, exempelvis för att kompensera en dålig vägg.
Larmkravet innebär i korthet:

 • Godkänd larmutrustning
 • Godkänd installatör
 • Godkänd larmcentral
 • Övervakad ledning eller GSM
 • Minst årlig revision

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår (premiepåslag 4 %) eller kvartal (premiepåslag 6 %).

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsmäklare. Det innebär att vi samarbetar med de försäkringsgivare som kan erbjuda oss den bästa och mest prisvärda försäkringslösningen till våra kunder. På detta sätt kan vi pressa priserna och har alltid möjlighet att byta försäkringsgivare om de inte håller den kvalité vi eftersträvar. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Försäkringsgivare för Företagsförsäkringen är Hiscox, via Nordeuropa försäkringar.