Huvudkontor

Personal

Ann Scarisbrick
Ekonomi
T. +46 8 440 54 40
ann.scarisbrick(at)gefvert.se

Bo Göran Persson
Registrerad försäkringsförmedlare
T. +46 8 440 54 40
bosse.persson(at)gefvert.se

Dick Zederfeldt
IT
T. +46 8 440 54 45
M. +46 70 650 83 23
dick.zederfeldt(at)gefvert.se

Ella Nilsson
Kommunikatör & Webbansvarig
T. +46 8 440 54 43
ella.nilsson(at)gefvert.se

Helene Ring
Ekonomi
T. +46 8 440 54 40
helene.ring(at)gefvert.se

Mats Gefvert
VD
T. +46 8 440 54 40
M. +46 70 882 12 31
mats.gefvert(at)gefvert.se

Peter Möller
Registrerad försäkringsförmedlare
T. +46 8 440 54 40
peter.moller(at)gefvert.se