• För resa dit UD avråder helt
 • Individuell bedömning av risk
 • Oroligt resmål, t o m krigsområde

Tjänstereseförsäkring för resor dit UD avråder för alla resor

Gefverts tjänstereseförsäkring för resor där Utrikesdepartementet (UD) fullt avråder är en unik försäkringsprodukt för dig som ska resa tillfälligt till ett oroligt resmål. Försäkringen kan till och med tecknas för ett krigsområde och innehåller moment som flygolycksfall och krigsrisker, evakuering, invaliditets- och dödsfallsersättning, krisförsäkring och överfallsskydd. 

 • För resa dit UD avråder helt
 • Individuell bedömning av risk
 • Oroligt resmål, t o m krigsområde

Ska du resa och arbeta i ett land som UD avråder helt att resa till gör Gefvert tillsammans med försäkringsbolagens riskbedömmare alltid individuella bedömningar av risksituationen. En vanlig tjänstereseförsäkring är alltid helt undantagen för dessa resmål, kontakta Gefvert i så god tid som möjligt före avresa för att teckna.

1 prisbasbelopp (pbb) 2024 är 57 300 kr.

Läs mer på UDs hemsida: Resor UD avråder 

Boka rådgivning

Aktuellt villkor fås i samband med tecknandet.

Premien bygger på en individuell riskbedömning och priset baseras på vilket land du ska resa till där UD fullt avråder.

 

Ansök till Gefvert kundservice genom att skicka in följande uppgifter via mail:


 • Resmål
 • Datum
 • Eventuellt Firmanamn
 • Fakturaadress
 • Mobiltelefon dagtid
 • E-post
 • Namn, fullständigt namn på resenären

gefvert@soderbergpartners.se

Avtalstid

Försäkringen gäller under den tid som står i försäkringsbeviset, under förutsättning att premien betalas i tid enligt fakturans Sista betalningsdag.

Betalning

Betalning sker i förskott och betalas vid ett tillfälle.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare kommer att framgå av försäkringsbeviset.

Rådgivarinformation

I bilagan nedan kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Informationsblad SPICAB