Behandlingsansvar
2 000 000 kr / per skada. Max 4 000 000 kr / per år.
Kundolycksfall
35 000 kr / per skada. Max 250 000 kr / per år.
Företagsförsäkring
Tecknas separat
Egendom
Allrisk
Ansvar
Avbrott med extrakostnader
Rättskydd
Olycksfall under arbetstid
Tecknas separat
Sjukavbrott
Tecknas separat