• Skyddar dig om du blir långvarit sjuk
 • Ersätter dina fasta kostnader
 • Betalar vikarie & löner

Sjukavbrottsförsäkring

Om du blir långvarigt sjukskriven minskar firmans intäkter avsevärt, men de fasta kostnaderna i rörelsen blir du inte av med. Vid ett sådant tillfälle är det bra att ha en sjukavbrottsförsäkring.

 • Skyddar dig om du blir långvarit sjuk
 • Ersätter dina fasta kostnader
 • Betalar vikarie & löner

Om du har anställd personal garanterar försäkringen att deras löner utbetalas. Skulle din skada innebära en längre tids arbetsoförmåga täcker försäkringen merkostnader för att ta in en vikarie.

​1 prisbasbelopp (pbb) 2024 är 57 300 kr.

Boka rådgivning

Lokalhyra
Ingår

asd

Löner och lönebikostnader till anställda
Ingår
Medlemsavgift Branschorganisation
Ingår
Fasta el och telekostnader
Ingår
Avskrivningar och räntor
Ingår
Fasta bilkostnader
Ingår
Fasta leasingkostnader
Ingår
 • Försäkringsbeloppet sätts som dina årliga fasta kostnader.
 • Utfallande försäkringsbelopp utgör rörelseintäkt och försäkringspremien är avdragsgill som omkostnad i rörelsen (företagsförsäkring).
 • Vid deltidssjukskrivning utgår ersättning i proportion till sjukskrivningen.
 • Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott.

Denna försäkring betalar efter en månads karens, de fasta kostnaderna i företaget.

Karenstid: 1 månad

Ersättningstid: 11 månader


 • Försäkringsbeloppet sätts som dina årliga fasta kostnader.
 • Utfallande försäkringsbelopp utgör rörelseintäkt och försäkringspremien är avdragsgill som omkostnad i rörelsen (företagsförsäkring).
 • Vid deltidssjukskrivning utgår ersättning i proportion till sjukskrivningen.
 • Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott.

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår, kvartal eller månadsvis. Det sista kräver dock autogiro.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för våra sjukavbrottsförsäkringar är försäkringsbolaget Ålands Försäkringar Ab.

Rådgivarinformation

I bilagan nedan kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Informationsblad SPICAB