• Låg kostnad. Effektivt skydd.
  • Gäller i hela världen!
  • Gäller i replokalen - där instrumenten lever ett osäkert liv.

Instrumentförsäkring

Spelar det någon roll att skaffa försäkring till ditt instrument eller inte? Ja, instrumenten lever ett ganska osäkert liv i trånga replokaler, konsertlokaler och under transporter däremellan. Självklart händer det saker på vägen, då är det en billig investering att skaffa en instrumentförsäkring om du skulle råka ut för skada eller stöld.

  • Låg kostnad. Effektivt skydd.
  • Gäller i hela världen!
  • Gäller i replokalen - där instrumenten lever ett osäkert liv.

​1 prisbasbelopp (pbb) 2022 är 48 300 kr.

Boka rådgivning

Ersättning av skadat eller stulet instrument
Hemmabyggen
Övriga instrument
Hyra av likvärdigt instrument
10 000 kr
Noter & Notställ
20 000 kr
Förseningskostnader
Upp till 1 000 kr

Försäkringen ersätter det försäkrade instrumentet upp till försäkringsvärdet.
I försäkringen ingår också ett automatiskt försäkringsbelopp på 20 000 kr för noter och notställ.

Förutom detta, kan den även ersätta:
a) hyreskostnader upp till 10 000 kr i samband med ersättningsbar skada
b) merkostnader upp till 1 000 kr om ditt transportmedel råkar ut för en skada då du är på väg till ett engagemang.
 

Försäkringsvärde

Sätts till marknadsvärdet.

Vid hemmabygge; materialkostnaderna plus upp till 20 % av dessa för arbetskostnad.

Per skadetillfälle: 1 000 kr

Vid skada på transportmedel: 200 kr

Grundpremie: 400 kr/år

1,34 % av försäkringsvärdet för akustiska instrument.

2,16 % av försäkringsvärdet för elektriska instrument.

 

Skyddsklass 1

Villkoret innebär i korthet:

Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).

Stabil ytterdörr.

Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.

Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.

Skyddsklass 2

Villkoret innebär i korthet:

Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).

Stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler/pansarglas) för eventuell glasruta.

Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.

Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar

Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.

Låsning eller igenskruvning av (eller inkrypningsskydd) lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Skyddsklass 3

Villkoret innebär i korthet:

Vägg mot annat utrymme (granne, korridor etc) inte får vara av innerväggstyp (reglar, isolering och gips-/byggplattor).

Stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler/pansarglas) för eventuell glasruta.

Dörr av trä eller lättmetall som inte vätter mot allmän trafikerad plats skall vara plåtförstärkt.

Två (2) godkända låsenheter på alla ytterdörrar.

Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar

Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.

Inkrypningsskydd (galler etc.) för alla lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Inbrottslarmanläggning (Larmklass 2)

Samtliga Företags- och Egendomsförsäkringar kan innebära larmkrav. Detta sker vid höga försäkringsbelopp (normalt högre än 1 Mkr i lokalen) och/eller som kompensation för brister i det mekaniska inbrottsskyddet, exempelvis för att kompensera en dålig vägg.
Larmkravet innebär i korthet:

Godkänd larmutrustning

Godkänd installatör

Godkänd larmcentral

Övervakad ledning eller GSM

Minst årlig revision

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Du väljer själv den betalningsperiod som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår (premiepåslag 4 %) eller kvartal (premiepåslag 6 %). Tänk på att betala din premie i god tid.

Företagare

Är du företagare och försäkringstagare? Då är det extra viktigt att du betalat in din premieavgift innan premieförfallodagen. Om du av någon anledning skulle bli sen med betalningen så att din betalning kommer in senare gäller inte försäkringen förrän dagen efter betalningen och du får ingen ersättning om en skada sker under den tiden.

Privatperson

Är du privatperson och försäkringstagare? Om du inte betalar premieavgiften innan förfallodagen utgår en betalningspåminnelse efter 5 dagar. Har du inte betalat inom utsatt förfallodag för påminnelsen annulleras din försäkring automatiskt. Som konsument gäller dock försäkringen fram till annullationsdagen. För att inte riskera annullering är det alltså viktigt att du betalar i tid.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för vår instrumentförsäkring är försäkringsbolaget Ålands Försäkringar Ab.

I bilagan "Viktig information om din rådgivare" kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Viktig information om din rådgivare