• Allriskskada på verk under arbete
 • Verk under transport
 • Installation och garanti

Försäkring för Gestaltningsuppdrag

Redan vid skissuppdraget är det dags att tänka på försäkring så att du får med kostnaden i budgeten. Du får enkelt ett estimerat pris genom att kontakta vår kundtjänst.

 • Allriskskada på verk under arbete
 • Verk under transport
 • Installation och garanti

När du vunnit ett gestaltningsuppdrag är det tid att teckna försäkringen, detta för att skydda ditt verk om något skulle hända och för att du ska vara ekonomiskt skyddad. De flesta uppdragsgivare kräver att konstnärer som vunnit ett gestaltningsuppdrag ska ha en egen försäkring under arbetet med verket. Gefvert har tillsammans med Konstnärernas Riksorganisation och Stockholm Konst därför tagit fram en specialanpassad försäkring för dig som har fått ett sådant uppdrag.

Försäkringen Gestaltningsuppdrag delas in i tre moment; Verk under arbete, Transport och Allrisk/Ansvar arbetsområde.

​1 prisbasbelopp (pbb) 2024 är 57 300 kr.

Boka rådgivning

Verk under arbete

Under uppförandet i ateljén eller verkstaden täcker försäkringen skador på det beställda verket såsom brand, inbrott eller vattenskada eller annan allriskskada.

Transport

När verket ska transporteras till installationsplatsen eller mellan olika verkstäder.

Allrisk/Ansvar arbetsområde

När det är tid för själva installationen av verket. Där ingår dessutom ett garantiåtagande i försäkringen. Efter avsynad och godkänd installation ingår en garanti i två till sex år, beroende på skadans art.

Försäkringsbeloppet ska motsvara den sammanlagda kostnaden för att återställa den försäkrade egendomen. För Företagsförsäkring beräknas försäkringsbeloppen enligt följande:

Maskinerier/inventarier

Vad det kostar att köpa allting nytt idag.

Varor

 • För unika objekt (konstverk eller liknande) förväntat försäljningsvärde minus eventuella provisioner.
 • För övriga varor vad det kostar att återanskaffa dem.

Allrisk-/kameraförsäkring gäller följande

 • Nyanskaffningsvärdet för utrustning du införskaffat ny och som är högst;
 • ett år för dator, mobiltelefon, iPad och liknande
 • tre år för digital foto-/filmutrustning (digitala hus, - bakstycken och - kompaktkameror)
 • fem år för analog foto-/filmutrustning (d.v.s. allt övrigt)
 • dagsvärdet för utrustning du köpt begagnat och/eller som är äldre än ovanstående.

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår, kvartal eller månadsvis. Det sista kräver dock autogiro.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

I respektive skyddsklassvillkor finns en checklista och en åtgärdsplan för hur du gör din lokal säkrare. Vilken skyddsklass som gäller dig framgår av försäkringsbeviset. Är du osäker eller har frågor kontakta kundservice.

Skyddsklass 1

Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.

Skyddsklass 2

Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Låsning eller igenskruvning av (eller inkrypningsskydd) lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Skyddsklass 3

Villkoret innebär i korthet:

 • Vägg mot annat utrymme (granne, korridor etc) inte får vara av innerväggstyp (reglar, isolering och gips-/byggplattor).
 • Stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler/pansarglas) för eventuell glasruta.
 • Dörr av trä eller lättmetall som inte vätter mot allmän trafikerad plats skall vara plåtförstärkt.
 • Två (2) godkända låsenheter på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Inkrypningsskydd (galler etc.) för alla lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Inbrottslarmanläggning (Larmklass 2)

Samtliga Företags- och Egendomsförsäkringar kan innebära larmkrav. Detta sker vid höga försäkringsbelopp (normalt högre än 1 Mkr i lokalen) och/eller som kompensation för brister i det mekaniska inbrottsskyddet, exempelvis för att kompensera en dålig vägg.
Larmkravet innebär i korthet:

 • Godkänd larmutrustning
 • Godkänd installatör
 • Godkänd larmcentral
 • Övervakad ledning eller GSM
 • Minst årlig revision

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för Företagsförsäkringen är försäkringsbolaget Ålands Försäkringar Ab.

Rådgivarinformation

I bilagan nedan kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Informationsblad SPICAB