• Defekter på valp
 • Täcker kostnader för veterinärvård
 • Ersätter valp som dör

 

Dolda fel-försäkring för valpkull

Teckna en Dolda fel-försäkring för din valpkull. Försäkringen ger dig skydd i upp till 37 månader efter leverans av valpar ifall köparen skulle ställa krav på dig och innehåller en Livförsäkring och en Veterinärvårdsförsäkring.

 • Defekter på valp
 • Täcker kostnader för veterinärvård
 • Ersätter valp som dör

 

​1 prisbasbelopp (pbb) 2024 är 57 300 kr.

Boka rådgivning

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Veterinärvård
Dödsfall/återköp
Allmänna villkor
Dolda fel valpkull
Dolda fel valpkull
Särskilda villkor

Beroende på om du har sålt/exporterat valpen eller äger den själv gäller försäkringen olika länge.

Såld valp

Försäkringen träder i kraft för såld eller genom fodervärdsavtal överlåten valp från och med den dag valpen avlämnas till köparen eller fodervärden. Valpen ska vid leveransen vara veterinärbesiktad och veterinärintyget får inte vara äldre än sju dagar (gäller även vid omleverans). För exporterad valp gäller försäkringen som om valpen sålts i Sverige. Försäkringen gäller tre år och en månad efter leveransdagen.

Egen valp

För egen veterinärbesiktad valp gäller försäkringen från och med åtta veckors ålder. För egen valp som besiktats efter åtta veckors ålder gäller försäkringen från och med veterinärintygets datum. Försäkringen gäller fram till att valpen uppnår tre år och tre månaders ålder.

 • Anmärkningar och följder av anmärkningar i veterinärintyg som utfärdats i samband med valpleverans eller vid besiktning av egen valp samt för anmärkning i intyg från ögonundersökning.
 • Sjukdom eller skada som är ersättningsbar enligt Jaktjournalens Jakthundsförsäkring, även om sådan inte har tecknats.
 • Höftledsdysplasi.
 • Osteokondros.
 • Fel som inte påverkar hundens hälsa eller funktion som sällskapshund (t ex kryptorkism, navelbråck).
 • Om föräldradjurens parning är oförenlig med SKK:s grundregler.
 • Om en valp i tredje kullen efter samma tik drabbas av defekt som uppkommit i de tidigare kullarna och uppfödaren känt till detta eller borde ha känt till detta vid parningstillfället.
 • Kostnader för resor och transporter.
 • Mervärdesskatt (moms) då försäkringstagaren är momsredovisningsskyldig.
 • Psykiska sjukdomar, lynnesfel och beteenderubbningar.

Om valpen blir sjuk eller skadad kan du göra skadeanmälan via webben eller genom att ringa kundservice.

 • Skada skall anmälas så snart som möjligt, senast inom sex månader. Anmäls den senare står försäkringsgivaren utan ansvar.
 • Vi behöver skadeanmälan med veterinärintyg, kopia av överlåtelseavtalet och valpens veterinärintyg från besiktningen i samband med överlåtelsen.
 • Vid dödsfall skall obduktionsutlåtandet lämnas in vid behov.
 • Spara alltid en kopia på valparnas veterinärintyg och köpeavtal. Dessa ska bifogas vid skada.
Läs hela texten

Avtalstid såld valp

Försäkringen träder i kraft för såld eller genom fodervärdsavtal överlåten valp från och med den dag valpen avlämnas till köparen eller fodervärden. Valpen ska vid leveransen vara veterinärbesiktad och veterinärintyget får inte vara äldre än sju dagar (gäller även vid omleverans). För exporterad valp gäller försäkringen som om valpen sålts i Sverige. Försäkringen gäller tre år och en månad efter leveransdagen.

Avtalstid egen valp

För egen veterinärbesiktad valp gäller försäkringen från och med åtta veckors ålder. För egen valp som besiktats efter åtta veckors ålder gäller försäkringen från och med veterinärintygets datum. Försäkringen gäller fram till att valpen uppnår tre år och tre månaders ålder.

Betalning

Betalas med en engångspremie.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för vår dolda-fel försäkring är Solid Försäkringar. 
 

Innehåller en Livförsäkring och en Veterinärvårdsförsäkring.

Livförsäkring

Försäkringen betalar ersättning för valp som dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas på grund av en defekt som uppfödaren blivit ansvarig för mot köpare eller fodervärd. Livförsäkringen gäller även då egen valp dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas på grund av medfött, dolt fel.

Veterinärvårdsförsäkring

Ersätter kostnader för utförd behandling och vård av defekter på valp av veterinär som uppfödaren är ansvarig för mot köpare eller fodervärd. Kostnaden för medicin ersätts också.

För egen valp ersätts kostnader vid behandling och vård på grund av medfödd defekt eller förvärvad defekt som inte visat symtom tidigare eller kunnat upptäckas vid valpbesiktningen, men som enligt veterinärmedicinsk expertis, måsta ha funnits eller varit påbörjad då.

Läs hela texten

Premie

Per valp, 100 kr

Självrisk

Veterinärvårdskostnad, 0 kr

Dödsfall, 0 kr

 • Dödsfallsbeloppet ska motsvara försäljningspriset per valp.
 • Veterinärvårdskostnader ersätts med högst anmält livförsäkringsbelopp per valp och försäkringsperiod.
 • Avlivnings- och obduktionskostnad (då Gefvert begärt obduktion) samt kostnad för normalkremering betalas vid ersättningsbar skada.

Rådgivarinformation

I bilagan nedan kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Informationsblad SPICAB