• Kostnadsfri analys
  • Komplettera med företagsförsäkring, sjukavbrott och olycksfall
  • Rabatt om du är medlem i en samarbetsorganisation

Alternativ Medicin

Vi erbjuder försäkringar till dig som arbetar inom det alternativa medicinområdet. Är du akupunktör, yogainstruktör, homeopat, terapeut, massör, naturläkare eller arbetar inom liknande områden så har vi de rätta försäkringarna för dig.

  • Kostnadsfri analys
  • Komplettera med företagsförsäkring, sjukavbrott och olycksfall
  • Rabatt om du är medlem i en samarbetsorganisation

När du har tecknat Behandlingsansvar, som är den grundläggande försäkringen, finns möjlighet att teckna en företagsförsäkring som går att bygga på. Till exempel med sjukavbrott och olycksfall. 

Att tänka på, har du din praktik i hemmet täcks den normalt inte av din hemförsäkring.

​1 prisbasbelopp (pbb) 2024 är 57 300 kr.

Boka rådgivning

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Behandlingsansvar
2 000 000 kr / per skada. Max 4 000 000 kr / per år.
Kundolycksfall
35 000 kr / per skada. Max 250 000 kr / per år.
Företagsförsäkring
Tecknas som tillägg
Allrisk
Tecknas som tillägg

Exempel på situationer du får ersättning för:

  • Om du tappar din maskin eller dator i golvet eller skulle spilla kaffe på den.

Du kan välja att teckna stationärt eller inom Norden för specificerad egendom (dator, behandlingsmaskin etc.)

Sjukavbrott
Tecknas som tillägg
Olycksfall under arbetstid
Tecknas som tillägg

Vi erbjuder försäkringar som kan vara bra att komplettera med i din verksamhet. Behandlingsansvar är den grundläggandeförsäkringen. Utan den kan de övriga inte tecknas.

Behandlingsansvar

Försäkringen Behandlingsansvar består av två delar; behandlingsansvar om någon anser sig blivit skadad av din behandling samt kundolycksfall för kunder/patienter som besöker dig i din behandlingslokal och råkar skada sig, exempelvis genom att halka på golvet i behandlingslokalen.

Behandlingsansvar gäller för alla de områden du är utbildad i inom det alternativ medicinska området. 

Företagsförsäkring för alternativ medicin 

När du har tecknat Behandlingsansvar finns det möjlighet att teckna en företagsförsäkring för dig som bedriver alternativ medicinsk verksamhet. Om du har praktiken i hemmet täcks den inte av din hemförsäkring, om det inte särskilt har avtalats, därför har vi på Gefvert tagit fram en prisvärd företagsförsäkring som ersätter de vanligaste skadorna i din verksamhet.

Sjukavbrott

Om du blir långvarigt sjukskriven minskar firmans intäkter avsevärt, men de fasta kostnaderna i rörelsen blir du inte av med. Vid ett sådant tillfälle är det bra att ha en sjukavbrottsförsäkring.

Om du har anställd personal garanterar försäkringen att deras löner utbetalas. Skulle din skada innebära en längre tids arbetsoförmåga täcker försäkringen merkostnader för att ta in en vikarie.

Täcker fasta kostnader upp till 10 000 kr per månad i 12 månader med karens på 30 dagar. 

Olycksfall

Olycksfallsförsäkringen gäller dig i hela världen, dygnet runt, under arbetstid. En olycka kan drabba vem som helst. Ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en skada som uppkommer till följd av olycksfall kan i värsta fall förändra vardagen. Med detta moment får du ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av ett olycksfall.

Kontakt kundservice för att teckna dessa försäkringar. 

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår, kvartal eller månadsvis. Det sista kräver dock autogiro.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för försäkringarna inom alternativ medicin är försäkringsbolaget Ålands Försäkringar Ab.

Rådgivarinformation

I bilagan nedan kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Informationsblad SPICAB

 

För premie, kontakta kundservice.

 

Egendom, Ansvar, Allrisk: 7 % av prisbasbeloppet (pbb)

Avbrott i verksamhet:  24 timmars karens

Rättsskyddsskador: 20 % av pbb + 20 % av överskjutande kostnader

Skada för hyrd lokal och fönster: 7 % av basbeloppet