Att göra en Skadeanmälan

Genom att registrera ett konto på Mina sidor kan du göra en elektronisk skadeanmälan. Om du föredrar en vanlig blankett kan du kontakta vår kundservice via telefon eller e-post.

Elektronisk skadeanmälan
1. Registrera ett konto under Mina Sidor.

2. Fyll i din skadeanmälan, om du inte hinner slutföra vid första tillfället sparas den automatiskt. Du kan gå in och redigera skadeanmälan samt komplettera med olika typer av handlingar tills du känner dig klar.

3. När du skickar in din anmälan görs en skadereglering. Om vi behöver fler uppgifter kontaktar vi dig.

Skada ska anmälas snarast och du ska inkomma med dina krav inom senast 6 månader från det att du blev medveten om skadan.

Bra att ha till hands när du anmäler skada

  • Försäkringsnummer (finns på faktura eller försäkringsbevis) eller försäkringstagarens personnummer.
  • Namn- och kontaktuppgifter till alla inblandade.
  • Lista/Bilder på vad som skadats eller stulits.
  • Ålder och värde på det som stulits.
  • Polisanmälan och diarienummer som du fick när du anmälde skadan/förlusten.
  • Information om larm, stöldskyddsmärkning, märke och modell om något skadats.
  • Inköpskvitton, garantibevis med mera.
  • Läkarintyg vid personskada.
  • Beslut från försäkringskassa vid sjukskrivning.

När ska jag polisanmäla?
Vid stöld/förlust eller skadegörelse samt överfall/misshandel skall polisanmälan göras och bifogas till skadeanmälan.