Bra att ha till hands när du anmäler skada

 • Försäkringsnummer (finns på faktura eller sörsäkringsbevis) eller försäkringstagarens personnummer.
 • Namn- och kontaktuppgifter till alla inblandade
 • Lista/blider på vad som skadats eller stulits
 • Ålder och värde på det som stulits.
 • Polisanmälan och diarienummer som du fick när du anmälde skadan/förlusten.
 • Information om larm, stöldskyddsmärkning, märke och modell om något skadats.
 • Inköpskvitton, garantibevis med mera.
 • Läkarintyg vid personskada.
 • Beslut från försäkringskassa vid sjukskrivning.
 • Namn- och kontaktuppgifter till alla inblandade.
 • Lista/Bilder på vad som skadats eller stulits.
 • Ålder och värde på det som stulits.
 • Polisanmälan och diarienummer som du fick när du anmälde skadan/förlusten.
 • Information om larm, stöldskyddsmärkning, märke och modell om något skadats.