När du är klar med att fylla i uppgifterna kommer du att kunna spara ner anmälan som en PDF. Det är viktigt att du behåller en kopia på det du har skickat in till oss vid eventuell genomgång med handläggaren.