Sjukavbrott

Innehåll

Det är inte bara firmans egendom som kan skadas, utan även du själv. Om du blir långvarigt sjukskriven minskar firmans intäkter avsevärt, men de fasta kostnaderna i rörelsen blir du inte av med. Vid ett sådant tillfälle är det bra att ha en sjukavbrottsförsäkring.

Exempel på de fasta kostnader som kan betalas genom försäkringen är:

  • Lokalhyra
  • Löner och lönebikostnader till anställda (ej till den försäkrade)
  • Fasta kontors-, bokförings- och försäkringskostnader
  • Medlemsavgiften i facklig organisation
  • Fasta el- och telekostnader
  • Avskrivningar och räntor
  • Fasta bilkostnader (för firmabil)
  • Fasta leasingkostnader.


Försäkringen ersätter inte:

  • Arbetsoförmåga vållad av den försäkrades uppsåt, grov vårdslöshet eller missbruk.
  • Skada som kan ersättas av trafikförsäkring eller TFA.