För dig som ska resa i tjänsten

Arlandaförsäkringen är unik för dig som ska resa i ett land som UD avråder ifrån. Försäkringen innehåller moment som flygolycksfall och krigsrisker, invaliditets- och dödsfallsersättning, krisförsäkring och överfallsskydd.

Läs mer om vår försäkring

Våra försäkringar
Frågor & svar
Undrar du något? Kontakta oss här