GDPR

Hur behandlar Gefvert mina personuppgifter?

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet finns det på den här sidan information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Självklart lever all vår personuppgiftsbehandling upp till de lagar och regler som gäller för personlig integritet, vilket bland annat innebär att vi inte behandlar fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och att alla uppgifter om dig raderas när de inte längre behövs.

Vilken typ av personuppgifter behandlar Gefvert?

Som kontaktperson åt ett företag som Gefvert försäkringsförmedlare har ett förmedlaruppdrag åt behandlar vi följande uppgifter: namn, telefonnummer, adress, e-postadress.

Om ditt företag är en enskild firma behandlar vi utöver ovan även ditt personnummer. 

I de fall du som anställd eller på annat sätt finns namngiven i en försäkring som är tecknad av ett företag eller en organisation som Gefvert har ett förmedlaruppdrag åt, behandlar vi information om dig som är nödvändig för den aktuella försäkringen, dvs. personnummer, namn och försäkringsinformation. 

I de fall du som privatperson tecknar försäkring via Gefvert behandlar vi namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och försäkringsinformation hänförlig till de aktuella försäkringarna.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna både direkt från dig och från företag som du har en relation med. Dessa kan vara en arbetsgivare, en medlemsorganisation och/eller ett företag som agerar gruppföreträdare.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att du omfattas av ett försäkringsförmedlingsuppdrag kopplat till nuvarande eller tidigare arbetsgivare, medlemsorganisation eller gruppförsäkringslösning eller ett uppdrag via dig. Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera aktuella försäkringar och tjänster samt leva upp till de rättsliga dokumentationskrav som gäller för vår verksamhet.

Krävs uppgifterna eller är det frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna förmedla försäkringen, med undantag för e-postadress och telefonnummer vilket är frivilligt att uppge till oss.

Vad är Gefverts lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är dels uppfyllandet av en rättslig förpliktelse att dokumentera kundförhållandet, dels genomförandet av det avtal vi har med din arbetsgivare, medlemsorganisation eller gruppföreträdare, eller direkt med dig.

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Uppgifterna vi behandlar om dig kan skickas till det försäkringsbolag där försäkring tecknas och till din arbetsgivare. Mottagarna finns i Sverige eller inom EU/EES.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.