• Avbeställningsskydd
 • Medförsäkra familjen
 • Anpassningsbar

Reseförsäkringar

Gefvert erbjuder en tjänstereseförsäkring som kan anpassas såväl till det lilla som det medelstora företaget. Den inkluderar ett generöst avbeställningsskydd samt möjligheten att medförsäkra familjen under resa. Försäkringen har inga inskränkningar vad avser hur stor andel av resdagarna som får företas utanför Sverige.

 • Avbeställningsskydd
 • Medförsäkra familjen
 • Anpassningsbar

​1 prisbasbelopp (pbb) 2019 är 46 500 kr.

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Tjänsteresa

I försäkringen ingår bland annat resgods-, ansvars-, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt avbeställningsskydd.

Försäkringen gäller:

 • när du reser i ditt arbete i Sverige eller utomlands
 • till och från din arbetsplats, möten, etc.
 • om du blir sjuk eller skadad så att du hindras från att arbeta täcker försäkringen de merkostnader som kan uppstå för att få klart ett arbete i tid.
 •  dödsfalls- och invaliditetsersättning
 • nödvändig hemresa, reseavbrott, som personliga tillhörigheter m.m.
 • den skyddar dig + samtliga anställda
 • du kan medförsäkra kunder, kollegor, familjemedlemmar som följer med på affärsresa
 • försäkringen är giltig i hela världen.
Läke- och resekostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
Extrakostnader vid sjukhusvistelse utomlands
Högst 300 kr/dygn, högst 15 000 kr
Reseavbrott, merkostnader för hemresa
Nödvändiga och skäliga kostnader
Ersättares resa
Nödvändiga och skäliga kostnader
Kristerapi, 10 behandlingar (resenär och/eller anhörig)
15 000 kr
Bagageskydd
50 000 kr
Varav för stöldbegärlig egendom
20 000 kr
Varav för pengar och värdehandlingar
5 000 kr
Bagageförsening
3 000 kr
48 tim extra bagageförsening
3 000 kr
Resestartskydd
25 000 kr
Ansvarsskydd privat
5 000 000 kr
Rättsskydd privat
150 000 kr
Olycksfallsförsäkring
Ersättning vid dödsfall
100 000 kr
Ersättning vid invaliditet
300 000 kr
Överfallsskydd vid personskada
500 000 kr
Självriskskydd vid skada i hemmet
10 000 kr
Privatresa
För den anställde
Ingår
För den anställdes familj
Tillägg
Hyrbilsförsäkring
ingår
Avbeställningsskydd
För den anställde
Ingår
För den anställdes familj
Tillägg

I försäkringen ingår bland annat resgods-, ansvars-, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt avbeställningsskydd.

Försäkringen gäller:

 • När du reser i ditt arbete i Sverige eller utomlands,
 • till och från din arbetsplats, möten, etc,
 • om du blir sjuk eller skadad så att du hindras från att arbeta täcker försäkringen de merkostnader som kan uppstå för att få klart ett arbete i tid,
 • dödsfalls- och invaliditetsersättning,
 • nödvändig hemresa, reseavbrott, som personliga tillhörigheter m.m.,
 • den skyddar dig + samtliga anställda,
 • du kan medförsäkra kunder, kollegor, familjemedlemmar som följer med på affärsresa,
 • försäkringen är giltig i hela världen.

Ansökningsblanketter - Gefvert Tjänstereseförsäkring

Premie per namngiven person: 1 100 kr

250 resdagar/företag: 3 300 kr

1 000 resdagar/företag: 5 500 kr

2 500 resdagar/företag: 10 000 kr

Reseförsäkring/familj: 700 kr

Avbeställning/familj: 350 kr

Kombo/familj: 1 000 kr

Tillägget förutsätter att den anställde namnges i försäkringsbeviset.

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår (premiepåslag 4 %) eller kvartal (premiepåslag 6 %).

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsmäklare. Det innebär att vi samarbetar med de försäkringsgivare som kan erbjuda oss den bästa och mest prisvärda försäkringslösningen till våra kunder. På detta sätt kan vi pressa priserna och har alltid möjlighet att byta försäkringsgivare om de inte håller den kvalité vi eftersträvar. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Försäkringsgivare för våra tjänstereseförsäkringar är Argo Global SE, via Nordeuropa försäkringar.