• Slipp vänta
  • Läkarvård/behandling hos någon av våra ca 1200 privata vårdgivare
  • Försäkringen betalar rehab, vård och omkostnader 

Sjukvårdsförsäkring

Vänta på sjukvård är något som alla vill undvika, men ibland kan det ta månader innan man får träffa en specialist. Har man ont och besvär vill man få hjälp omgående – det får man med vår försäkring.

  • Slipp vänta
  • Läkarvård/behandling hos någon av våra ca 1200 privata vårdgivare
  • Försäkringen betalar rehab, vård och omkostnader 

​1 prisbasbelopp (pbb) 2021 är 47 600 kr.

Boka rådgivning

Sjukvårdsrådgivning
Vårdplanering
Specialistvård
Operation och sjukhusvård
Receptbelagda läkemedel
Resor och logi
Kostnader inom offentlig vård
Cancervård
Missbruksavvänjning
Eftervård och rehabilitering
Sjukgymnastik och kiropraktor behandling
Sjuksköterska i hemmet
Psykolog behandling
Dietist
Vårdgaranti
Vaccinationsservice
Second opinion

För att få ett korrekt försäkringsskydd till rätt pris när du köper ett personskadeskydd är det viktigt att du fyller i hälsodeklarationen så noggrant och sanningsenligt som möjligt. Har du barn som du vill medförsäkra så är det vårdnadshavaren som fyller i barnets uppgifter.

Måste jag träffa läkare inför hälsodeklarationen?
Nej, du ska uppge uppgifter om ditt allmäntillstånd. Behöver vi kompletterande uppgifter vid eventuell skada kommer vi att kontakta din läkare för uppgifter.

Är uppgifterna sekretessbelagda?
Alla uppgifter i din hälsodeklaration är sekretessbelagda. Formuläret du fyller i på vår hemsida är skyddat enligt sekretessregler och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Vad händer när jag fyllt i hälsodeklarationen?
När du har besvarat frågorna i hälsodeklarationen skriver du under och skickar den till oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt efter att vi hanterat ansökan. Känner vi oss osäkra på några uppgifter kan vi komma att kontakta din läkare eller vårdcentra med ditt medgivande.

Kan jag nekas att köpa försäkringen om jag har haft vissa sjukdomar?
Vi gör en individuell bedömning för varje hälsodeklaration som kommer in. För att vi ska kunna ge dig rätt försäkringsskydd är det viktigt att du ger oss så mycket information som möjligt. Din hälsohistorik kan medföra undantag, premiehöjning eller i värsta fall avslag.

Hur beräknas priset på försäkringen?
Det beror på flera faktorer, det kan vara ålder, försäkringsbelopp, omfattning och i vissa fall din hälsa.

Jag kan inte svara på frågorna, vad gör jag?
Kontakta oss på Gefvert så hjälper vi dig och går igenom hälsodeklarationen.

Vem kan teckna Sjukvårdsförsäkring Vuxen?

Försäkringen kan tecknas av dig som är 16 år men inte fyllt 66 år och som är inskriven i Nordisk allmän försäkringskassa och bosatt i Norden.

Vem kan teckna Sjukvårdsförsäkring Barn?

Alla kan teckna försäkringen. Kundens samtliga arvsberättigade barn är försäkrade om de är bosatta inom Norden. Barn till make/maka/sambo/registrerad partner omfattas av försäkringen om barnen är mantalsskrivna under samma adress som kunden. Barn som är skrivna på annan adress men där kundens makas/makes/registrerad partners/sambo har vårdnaden om barnet räknas även dessa som hemmavarande barn. På egen begäran kan försäkringen ändras till Sjukvårdsförsäkring Vuxen med oförändrat försäkringsbelopp utan hälsoprövning i direkt anslutning vid utgången av det året barnet fyller 21 år.

Hur länge gäller försäkringen?

Försäkringen kan gälla livsvarigt.

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår (premiepåslag 4 %) eller kvartal (premiepåslag 6 %).

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är försäkringsbolaget Ålands Försäkringar Ab.

I bilagan "Viktig information om din rådgivare" kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Viktig information om din rådgivare